Radca Prawny ds. testamentów oraz potwierdzania autentyczności.

Zarządzanie czyimś majątkiem, bez względu na to, czy dotyczy to nieruchomości, czy to lokat w banku, może być zadaniem dość zniechęcającym. Jest wiele zadań, których należy się podjąć podczas podsumowywania czyjegoś majątku oraz jego zamykania. Jest to administrowanie lub nawet egzekwowanie praw z majątku danej osoby i najłatwiejszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zwrócenie się o pomoc do cenionej w Limerick Prawnik ds. testamentów i potwierdzania autentyczności, Mary Murphy. Zapewni to, że cały ten proces zostanie przeprowadzony efektywnie i terminowo.

Przewodnik po testamentach i potwierdzaniu autentyczności

Większość ludzi posiada pewne aktywa, niezależnie czy jest to nieruchomość, samochód, garderoba markowych ubrań czy kolekcja złotej biżuterii. Ważne jest, aby planować z wyprzedzeniem ich ulokowanie, na wypadek śmierci niezależnie od jej przyczyny. Utrata życia może nastąpić nawet niespodziewanie podczas wakacji w wyniku wypadku samochodowego. Im lepiej jesteś przygotowany, na wypadek takich zdarzeń, tym łatwiej dla wszystkich.

Mary Murphy, Twój Radca Prawny ds. testamentów i planowania rozdysponowania majątku w Limerick zna problemy, z jakimi borykają się krewni osób zmarłych bez wcześniejszego sporządzenia takiego planu. Mary Murphy może Ci pomóc zaplanować rozdysponowanie majątku na wypadek śmierci abyś przestał się o to martwić. Możesz mieć zasoby, które chcesz podzielić wśród kilku beneficjentów. Mary Murphy jest Radcą Prawnym, który jest gotowy w pełni Cię wysłuchać i skutecznie działać w Twoim imieniu, abyś mógł cieszyć się pełnią życia.

Co to jest pełnomocnictwo?

Być może sporządziłeś testament, aby Twój majątek znalazł się tam, gdzie chcesz, ale równie ważne jest to, kto będzie sprawował nad Tobą opiekę i kto będzie zarządzał Twoim majątkiem, jeśli zdarzy Ci się poważny wypadek zmieniający życie i nie będziesz już świadom swojego działania. Musisz wyznaczyć osobę, której ufasz, do działania w Twoim imieniu, która będzie mogła podejmować za Ciebie decyzje dotyczące Twoich spraw osobistych. Może to być decyzja o tym, gdzie mieszkasz, jakiej opieki medycznej potrzebujesz, jakie ubrania powinieneś nosić i jaka jest Twoja dieta.

Dokument prawny, który Mary Murphy może pomóc Ci sporządzić, nazywa się „Pełnonocnictwem Niewygasającym”. Dokumentem tym nadaje się uprawnienia wymienionej osobie do działania w Twoim imieniu, jeśli nie byłbyś w stanie decydować o sobie, na przykład jeśli rozwinie się u Ciebie choroba Alzheimera, zajdzie uszkodzenie mózgu, nastąpi udar mózgu lub demencja. Możliwe jest udzielenie takiego pełnomocnictwa dwóm osobom, ale lekarz musi potwierdzić, że te obie osoby są zdolne psychicznie do wykonywania zadań wynikających z pełnomocnictwa.

Rola Mary Murphy jako Radcy Prawnego ds. testamentów, potwierdzania autentyczności oraz ds. majątkowych w Limerick

Zadaniem Mary Murphy jako Radcy Prawnego ds. testamentów, potwierdzania autentyczności oraz ds. majątkowych jest upewnianie się, że wszystkie wymogi prawne są spełnione w najdrobniejszych szczegółach. Istnieje szereg ścisłych wymagań, które należy spełniać i sprawdzać takie jak, czy na przykład Mocodawca nie zamierza udzielić go osobie, która jest właścicielem domu opieki, w którym mieszka, czy osoba ta ma ukończone 18 lat, czy nie bankrutuje i nie widnieje w rejestrze karnym. Co najważniejsze, Mary Murphy, Radca Prawny ds. testamentów i potwierdzania autentyczności, musi być pewna, że​ oświadczenie woli nie jest obciążone żadnymi wadami takimi jak na przykład, czy nie zostało ono złożone pod przymusem. Radca Prawny Mary Murphy sprawdzi, zadba o to i zagwarantuje aby Mocodawca był w pełni władz umysłowych udzielając pełnomocnictwa innej osobie.

Dokument znany jako „Pełnonocnictwo Niewygasające” nie jest ważne, dopóki nie zostanie zarejestrowane w Sądzie Najwyższym. Takie zamieszczenie pełnomocnictwa pod określoną pozycją umożliwia zgłoszenie do niego ewentualnego sprzeciwu w ciągu pięciu tygodni, jeśli ktoś postanowi.

Wieloletnie doświadczenie Mary Murphy gwarantuje, że ​​dokumentacja prawna dotycząca określonego Pełnomocnictwa jest dobrze i sprawnie obsługiwana.

 
Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem naszych kanałów mediów społecznościowych.

2019 by Shane Gilligan

  • Black LinkedIn Icon