Prawnicy ds. Zaniedbań Medycznych

Jeśli byłeś leczony przez lekarza lub poddany zostałeś leczeniu w szpitalu, w wyniku czego doznałeś obrażeń ciala lub uszczerbku na zdrowiu, możesz być uprawniony do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu zaniedbania lekarskiego. W Irlandii pracownicy służby zdrowia są zobowiązani przez prawo do zapewnienia określonego standardu opieki. Niestety wymagany standard opieki nie zawsze ma miejsce. Jeśli tak się nie stanie mogą mieć miejsce trwałe uszczerbki na zdrowiu, obrażenia ciała a nawet śmierć. Jeśli uważasz, że posiadasz dowody, że doznałeś obrażeń ciała w wyniku zaniedbań medycznych, skontaktuj się z Mary Murphy, cenionym Prawnikiem ds. Zaniedbań Medycznych w Limerick. Posiada ona bogate doświadczenie w prowadzeniu zakończonych sukcesem spraw dotyczących zaniedbań medycznych i uzyskiwaniu odszkodowań, które należały się jej klientom.

Kiedy należy zgłosić roszczenie o odszkodowanie z tytułu zaniedbań medycznych

Nigdy nie jest łatwo obwiniać kogoś za obrażenia ciała lub działania skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu, które Twoim zdaniem nie powinny mieć miejsca. Jeśli chodzi o zaniedbania medyczne, to możliwe, że nie tylko Ty w ich wyniku ucierpiałeś. Inni mogą również stać się ofiarami zaniedbań medycznych, jeśli nie zostanie kwestionowana częstotliwość ich występowania. Nie powinieneś czuć się onieśmielony ani czuć się winnym. Jeśli pracownik medyczny popełnił błąd, nie powinieneś ponosić tego konsekwencji. Masz prawo do odszkodowania za obrażenia ciała lub uszczerbek na zdrowiu wynikające z zaniedbań medycznych, dlatego powinieneś zgłosić roszczenie o zadośćuczynienie, które pomoże ci przetrwać wszelkie trudności finansowe spowodowane zaniedbaniem medycznym.

Mary Murphy, doświadczona Radca Prawny ds. Zaniedbań Medycznych w Limerick, znana jest ze swojej stanowczości w zakresie ubiegania się o odszkodowania za zaniedbania medyczne w imieniu swoich klientów.

Skąd wiadomo, czy przysługuje Ci prawo do zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego

Aby móc ubiegać się o odszkodowanie za obrażenia ciała w wyniku zaniedbania medycznego w dowolnym miejscu w Irlandii, musisz być w stanie udowodnić, że jakiekolwiek leczenie przez Ciebie uzyskane w wyniku zaniedbania lekarskiego w znacznym stopniu przyczyniło się do obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu. Udowodnienie zaniedbania medycznego rzadko jest sprawą prostą, ponieważ personel medyczny oskarżony o zaniedbanie medyczne mógł popełnić zaniedbanie na podstawie informacji dostarczonych przez kogoś innego. To nie znaczy, że już nie kwalifikujesz się do zgłoszenia roszczenia; chodzi o próbę udowodnienia, kto dokonał zaniedbania.

Na roszczenie odszkodowawcze z tytułu zaniedbania medycznego mogą mieć wpływ następujące czynniki:

  • gdy nieuniknione opóźnienie wpłynęło na czas trwania badania;

  • gdy błędne wyniki badań zostały przekazane personelowi medycznemu rzekomo dopuszczającemu się zaniedbania

  • gdy błąd administracyjny spowodował przypadek niewłaściwej operacji;

  • kiedy błędy miały miejsce podczas umawiania wizyty kontrolnej.

Czasami zaniedbanie medyczne napotyka komplikacje, jeśli okaże się, że w jakiś sposób sam przyczyniłeś się do swojego urazu ciała lub uszczerbku na zdrowiu, ponieważ nieodpowiednio o siebie dbałeś. Możliwe, że powstrzymałeś się od ujawnienia symptomów obrażeń lub choroby, zignorowałeś wszelkie porady udzielone przez lekarza lub inny personel medyczny lub nie przyjmowałeś przepisanych leków. Zasadniczo zaniedbanie, któremu się przyczyniłeś nie jest  zwykłą cechą zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego, ale jeśli zostanie to ustalone, może to oznaczać, że w ogóle nie będziesz mógł domagać się żadnego odszkodowania z tytułu zaniedbania medycznego

Terminy na zgłoszenie roszczenia odszkodowawczego z tytułu zaniedbania medycznego

W Irlandii istnieje nieprzekraczalny termin na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego. Jest to termin dwuletni od daty, w której dowiedziałeś się, że z powodu braku odpowiedniej opieki personelu medycznego doznałeś uszczerbku na zdrowiu, urazu ciała lub pogorszenia stanu zdrowia.

Zgodnie z prawem panującym w Irlandii masz dwa lata od tej konkretnej daty, gdy dowiedziałeś się o urazie, na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie. Zazwyczaj data powzięcia wiedzy o urazie ciała lub uszczerbku na zdrowiu jest blisko terminu, w którym nastąpiło zaniedbanie. Są też inne komplikujące fakty, które należy wziąć pod uwagę; na przykład obrażenia ciała lub uszczerbek na zdrowiu, które miały miejsce w wyniku zaniedbań medycznych, mogły nie być zauważalne przez wiele lat. Rozpoczęcie sprawy popierającej zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego może zająć pełne dwa lata, gdy trudno jest udowodnić odpowiedzialność lub przyczynienie się  zaniedbaniu. Nie powinieneś zwlekać z omówieniem Twojej sprawy dotyczącej zaniedbania medycznego z Mary Murphy, ponieważ skompletowanie wszystkich dowodów może trwać dłużej niż termin przedawnienia.

 
Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem naszych kanałów mediów społecznościowych.

2019 by Shane Gilligan

  • Black LinkedIn Icon