Prawnicy ds. Prawa Pracy w Limerick

Na szczęście żyjemy w cywilizowanym społeczeństwie, co oznacza, że ​​zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mają prawa i obowiązki w miejscu pracy. Aby jednak wzajemne prawa i obowiązki mogły pozostać polubowne, sporządzane są umowy, aby zachować odpowiednią i przyjazną atmosferę w środowisku pracy. Mary Murphy jest dobrym Radcą Prawnym w Limerick, który pomaga stwarzać oraz utrzymywać profesjonalną atmosferę zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Są chwile, w których należy podjąć kroki prawne, aby spór mógł zostać rozwiązany. Po zerwaniu współpracy między stronami stosunku pracy, Mecenas Mary Murphy może pomóc zarówno pracownikom, jak i pracodawcom w rozwiązaniu problemu poprzez podjęcie stosownych kroków prawnych.

Co pracodawcy powinni wiedzieć

Wszyscy pracodawcy są odpowiedzialni oraz zobowiązani do przestrzegania wymogów prawnych dotyczących prowadzenia działalności, w szczególności w odniesieniu do swoich pracowników. Zarówno małe, jak i większe firmy muszą upewnić się, że ich pracownicy wiedzą, na jakiej są pozycji, jeśli chodzi o ich obowiązki jako pracowników. Aby uniknąć niepotrzebnych prowokacji, pracodawcy powinni wyraźnie podkreślać, czego oczekują od swoich pracowników. Może to obejmować sporządzenie umowy o pracę w języku, który jest jasny i czytelny. Czasami pojawiają się problemy, mimo że istnieje prawna umowa zawarta pomiędzy stronami. W takim wypadku Mecenas Mary Murphy może wkroczyć i pomóc Ci rozwiązać wszelkie kwestie sporne.

Umowy o pracę

Umowa o pracę jest najprostszą z umów regulującą stosunki prawne między pracodawcą a pracownikiem. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia umowy przez którąkolwiek ze stron, powinno się skontaktować z radcą prawnym w celu wynegocjowania porozumienia.

Bezpodstawne zwolnienie pracownika

Jeśli pracownik uważa, że ​​został niesłusznie zwolniony, aby pracodawca wygrał sprawę, musi udowodnić, że zwolnienie było uzasadnione. Aby uniknąć konfrontacji z pracownikiem, ważne jest, aby pracodawca jasno określił swoją politykę dyscyplinarną i politykę dotyczącą zwolnień, aby nie dochodziło do nieporozumień.

Zwolnienie pracownika

Żaden pracodawca nie może po prostu zwolnić pracownika. Oprócz spełnienia wymaganych kryteriów musi być w stanie udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że praca nie jest już wymagana.

Zastraszanie i nękanie w miejscu pracy

Nawet jeśli jako pracodawca masz zawarte umowy z pracownikami określające wymagania dotyczące pracy, zdarzają się sytuacje, w których pracownicy czują się przytłoczeni, ponieważ uważają, że są przedmiotem zastraszania, a czasem nawet molestowania seksualnego. Jeśli zostałeś oskarżony przez pracowników o jakąkolwiek formę niewłaściwego traktowania, nie wahaj się aby skontaktować się z Mecenas Mary Murphy, która pomoże rozwiązać problem, aby wszystkie strony były zadowolone z rezultatu.

 
Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem naszych kanałów mediów społecznościowych.

2019 by Shane Gilligan

  • Black LinkedIn Icon