Roszczenia odszkodowawcze z tytułu obrażeń odniesionych w pracy

Jeśli niefortunnie doznałeś wypadku podczas pracy i doznałeś obrażeń, możesz być uprawniony do odszkodowania za obrażenia ciała w celu zmniejszenia obciążeń finansowych spowodowanych przez obrażenia. Zgłoszenie roszczenia z tytułu szkody osobowej nigdy nie jest łatwa, dlatego aby poczuć się bardziej swobodnie, należy skontaktować się z Mary Murphy, ceniona w Limerick Mecenas ds. obrażeń ciała. Pani Mecenas może poprowadzić Cię przez proces uzyskiwania odszkodowania za szkody osobowe, do których masz prawo.

Obrażenia w pracy i odpowiedzialność pracodawcy

W ostatnich latach nastąpił znaczny spadek liczby wypadków w miejscu pracy, ale to nie znaczy, że już się nie zdarzają. Wiele wypadków przy pracy zdarza się na placach budowy, które są obszarami wysokiego ryzyka, pomimo wdrożenia surowszych europejskich i irlandzkich przepisów BHP. Poślizgnięcia, potknięcia i upadki mają miejsce również w innych rodzajach prac. Często wynika to z zaniedbań pracodawcy. Pracownicy mogli zostać nieodpowiednio przeszkoleni do pracy, którą wykonują, co może skutkować wypadkami i obrażeniami. Podnoszenie ciężkich rzeczy lub towarów może zawsze prowadzić do poważnych obrażeń.

Jeśli masz dowody, że Twój pracodawca był odpowiedzialny za odniesione przez Ciebie obrażenia ciała, Mary Murphy, doceniana Radca Prawny w Limerick specjalizująca się w uzyskiwaniu należnych odszkodowań z tytułu  obrażeń ciała, może pomóc Ci złożyć wniosek o należne Ci odszkodowanie. To nie jest nigdy łatwy proces, ponieważ pracodawcy starają się obwiniać pracownika, aby nie ponosić odpowiedzialności za wypadek. Mary Murphy będzie wytrwale pracować, aby uzyskać w Twoim imieniu odszkodowanie, na jakie zasługujesz, bez względu na to, czy uraz jest niewielki, czy należy do poważnych. Oznacza to, że czasami ​​będziesz musiał poświęcić wiele tygodni na rekonwalescencje, dopóki nie będziesz w stanie wrócić do pracy.

Pracodawcy mają swoje obowiązki

Wszyscy pracodawcy są zobowiązani do przeprowadzenia oceny ryzyka w miejscu pracy. Dzięki temu środowisko pracy jest wolne od wszelkich prawdopodobnych zagrożeń, a pracownicy mogą być pewni, że nie odniosą obrażeń podczas wykonywania zadań w miejscu pracy. Zawsze znajdą sie prace, które wiążą się z większym ryzykiem niż pozostale, takie jak: praca na wysokości na placu budowy lub jazda ciężkim sprzętem w kopalni. Nie ma usprawiedliwienia dla pracodawcy, który nie zapewnił odpowiedniego sprzętu bądź odzieży dla zachowania bezpieczeństwa. Pracodawca jest też zobowiązany do sprawdzenia i upewienia się, czy wszyscy pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do wykonywanej pracy.

Jeżeli można udowodnić, że pracodawca nie dopełnił obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznego środowiska pracy, istnieją uzasadnione podstawy do zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie z tytułu obrażeń ciała.

Proces obejmujący zgłoszenie roszczenia odszkodowawczego w wyniku obrażenia ciała

Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, jeśli uczestniczyłeś w wypadku przy pracy, jest jak najszybsze poddanie się leczeniu. Lekarz ogólny zadecyduje o tym, jak poważne są Twoje obrażenia, jaki będzie przewidywalny okres leczenia i rekowalescencji. 

Fakty te będą potrzebne w przypadku zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie z tytułu obrażeń ciała. Gdy poczujesz się wystarczająco dobrze, musisz poinformować o tym swojego pracodawcę lub przełożonego w miejscu pracy. Wtedy należy poprosić o potwierdzenie powstałych obrażeń i ich przyczyny.

Trudno jest samemu podjąć się uzyskania odszodowania z tytułu obrażeń ciała, dlatego ważne jest, aby jak najszybciej porozmawiać z doświadczonym Radcą Prawnym w Limerick, takim jak Mary Murphy. Pani Mecenas poprowadzi Cię przez proces dochodzenia odszkodowania z tytułu obrażeń ciała i zapewni, że zebrane zostaną wszystkie istotne informacje, dzięki czemu zgłoszenie roszczenia będzie miało większe szanse powodzenia. Pani Mecenas oceni Twoje szanse na uzyskanie odszkodowania za obrażenia ciała przed rozpoczęciem całej procedury.

Niektórzy pracownicy, który mieli wypadek w pracy boją się obwiniać swoich pracodawców mimo, że wiedzą, że to pracodawca jest temu winny. Często myślą, że w konsekwencji takiego postępowania zostaną zwolnieni, albo nie dostaną awansu. Pracodawca nie może Cię zwolnić, jeśli zgłosisz roszczenie o odszkodowanie. Zazwyczaj zgłoszenie roszczenia z tytułu obrażeń ciała nie wiąże się z bezpośrednią komunikacją z pracodawcą, ponieważ to ubezpieczyciel pracodawcy i Twój Radca Prawny są zmuszeni dojść do porozumienia w sprawie ustalenia odpowiedniej wysokości odszkodowania.

Twoja rola w uzyskiwaniu odszkodowania

Kiedy skontaktujesz się z Mary Murphy, będziesz pewien, że dokonałeś właściwego wyboru, ponieważ zbierze ona wszystkie niezbedne informacje przed omówieniem sprawy z ubezpieczycielem Twojego pracodawcy. Będzie przyjazna, będzie podchodzić z szacunkiem do wszystkich stron postępowania, oraz będzie niezawodna i uczciwa omawiając wypłatę odszkodowania z ubezpieczycielem pracodawcy. Nie możesz zrobić nic lepszego niż wybrać Mary Murphy z Limerick jako swojego pełnomocnika.

 
Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem naszych kanałów mediów społecznościowych.

2019 by Shane Gilligan

  • Black LinkedIn Icon